Nyheter

Informationsmöte den 25 januari: Var med och gör affärer på IPAC – nå ut till forskningsmarknaden, Big Science!

Välkommen till informationsmöte den 25 januari, om IPAC 2017 - världens största acceleratormässa, i år med särskilt industrifokus! Visa upp din verksamhet,  knyt viktiga kontakter och nå ut till forskningsmarknaden, Big Science! Vinnova … Läs mer...

Stort utbyte av studieresa till forskningsanläggningar i England

Hösten har inneburit hög aktivitet inom Industriell plattform. En mycket uppskattad teknikworkshop i september följs nu upp för att identifiera forskningsanläggningarnas framtida behov. Studieresan i november till Diamond Light Source och ISIS, … Läs mer...

Kommunikation, tillit, samarbete – fler mötesplatser

En fullsatt teknikworkshop gav företag, forskare och representanter från forskningsanläggningarna  ISIS och Diamond Light Source (England), XFEL (Tyskland), ESS och MAX IV, tillfälle att sätta sig ner vid samma bord och diskutera framtida … Läs mer...

Läs alla nyheter...

Kalender

SAVE THE DATE: 3 mars – Framtidsseminarium kring ESS, MAX IV och Science Village

Vad är på gång kring ESS, MAX IV och Science Village? Välkommen till ett framtidsseminarium i Lund! Som företagare med … [Read More...]

25 januari, informationsmöte: Var med och gör affärer på IPAC – nå ut till forskningsmarknaden, Big Science!

Välkommen till informationsmöte den 25 januari, om IPAC 2017 - världens största acceleratormässa, i år med särskilt … [Read More...]

Teknikworkshop och mässa 28 september 2016

Välkommen till teknikworkshop och mässa i Lund, den 28 september 2016. Representanter från utvalda forskningsanläggningar i … [Read More...]

Intressentkonferens i Lund, kring EES och MAX IV

Inom ramen för projektet Cross Border Science and Society arrangerar Industriell plattform, tillsammans med Big Science … [Read More...]