Presentationer från Intressentkonferens 10 mars 2016

Här nedan kan du klicka upp presentationerna från konferensen ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – Regional Leverantörsbas, ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer.

PROGRAM, Intressentkonferens Lund 10 mars 2016

Arne Jensen presentation 10 mars

Christian Hansen, Vinnova,  presentation 10 mars

Daniel Kronmann, Region Skåne, presentation 10 mars

Eskil Mårtensson, Region Skåne, presentation 10 mars

Danfyik Lund 10 march 2016

Juliette Forneris, Big Science.dk, presentation 10 mars

Magnus Larsson, MAX IV,  presentation 10 mars

Mats Larsson, Industriel plattform,  presentation 10 mars

Mats Lindroos, ESS,  presentation 10 mars

Ulrika Lindmark, Science Village, presentation 10 mars