Kickoff 7 april: Stort intresse för CATE-Pro

Projektet CATE-Pro ger företag  möjlighet att samarbeta med kompetenscentret ProMatEn på LTH i Lund, för att öka sin kompetens och därmed sina möjligheter att bli leverantörer till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV. Under den välbesökta kickoffen på LU Open i Lund den 7 april, fick alla intresserade en fördjupad bild av projektets möjligheter, och en aktuell rapport om läget på MAX IV.

Mike Olsson, projektledare för CATE-Pro, beskrev hur man inom projektet kommer att tillverka prototyper liknande de komponenter som används vid anläggningarna. Prototyperna kan bli viktiga referensobjekt vid framtida anbud. Företagen får också ett kontaktnät av forskare inom universitetet, och av nyckelpersoner på forskningsanläggningarna. En tanke är att hitta samverkansmöjligheter mellan företag som tillsammans kan arbeta fram konkurrenskraftiga anbud (kontakt: Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se).

Industriell plattform fanns på plats och informerade om kommande aktiviteter för företagen. Bland annat kommer ett antal företag i november få möjlighet att följa med på en studieresa till forskningsanläggningar i England. Dessa anläggningar vill få kontakt med innovativa och kompetenta leverantörer. Ett förberedande seminarium kring detta hålls den 9 september (kontakt: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se).

Presentationer här

Nedan hela gänget som genom CATE-Pro och Industriell plattform ger stöd till företag med ambitioner att leverera till forskningsanläggningarna.

Gruppbild kickoff 7 april, 50 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Olsson och Anna Ntinidou, CATE-Pro, hälsar deltagarna välkomna

Mike o Anna Kick off 7 april 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Eric Ståhl, professor i Industriell Produktion och föreståndare för kompetenscentrat ProMatEn, berättade om ett tätt samarbete med industrin. Man  utbyter information om nya material och verktyg, gästföreläser ute på företag och tar emot representanter från industrin som ger aktuell information till forskarna.

JanEricS 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hall, Industriell plattform, berättade bland annat om studieresa till England i höst.

AnnaKickoff 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUlogo_v_RGB