Stort utbyte av studieresa till forskningsanläggningar i England

Hösten har inneburit hög aktivitet inom Industriell plattform. En mycket uppskattad teknikworkshop i september följs nu upp för att identifiera forskningsanläggningarnas framtida behov. Studieresan i november till Diamond Light Source och ISIS, två forskningsanläggningar i närheten av Oxford, gav stort utbyte. Anläggningarna hade gjort en gedigen förberedelse och de deltagande företagen fick träffa en rad viktiga nyckelpersoner.

Gruppbild600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att bli leverantör till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV?

Välkommen att kontakta:

Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865
Mats Larsson, mats.arsson@iucsyd.se, 0733-552411