Nyhetsbrev från Cross Border

Intresserad av vad som händer i det omfattande projektet Cross Border Science and Society? Projektet arbetar med att ta tillvara möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Nyhetsbrev Cross Border juni 2017