CATE-Pro – Aktuella projekt – Koppar

Projektplan Koppartillverkning

Komponenter tillverkade i oxidfri koppar (OFC) används för att accelerera partiklar på  forskningsanläggningar som t.ex. MAX IV, ESS och CERN. Det handlar främst om tillverkning av kaviteter och komponenter kopplat till radiofrekvens. Storleken på komponenterna varierar stort och kraven på komponenterna är höga. Ett av projekten inom CATE-Pro ger deltagande företag möjlighet att öka sin kunskap och kompetens när det gäller att arbeta med detta material. Som deltagare kommer ni att prova på olika moment och lära er vilka svårigheter som kan förekomma när man bearbetar OFC. I samverkan med forskare tar ni fram prototyper som sedan kan användas som referensobjekt vid kommande offerter. Läs mer om projektet här: Projektplan, koppartillverkning

 

Leverans av 99.99 % ren koppar för prototyptillverkning

I ett första steg för prototyptillverkning av kopparkomponenter har nu en första materialleverans av koppar inkommit, som ska ut till tillverkningsföretag för bearbetning. Material och verktyg har skickats ut till första företaget som inleder prototyptillverkningen.

Koppar600