CATE-Pro – Aktuella projekt

 

Projektplan Koppartillverkning

Komponenter tillverkade i oxidfri koppar (OFC) används för att accelerera partiklar på  forskningsanläggningar som t.ex. MAX IV, ESS och CERN. Det handlar främst om tillverkning av kaviteter och komponenter kopplat till radiofrekvens. Storleken på komponenterna varierar stort och kraven på komponenterna är höga. Ett av projekten inom CATE-Pro ger deltagande företag möjlighet att öka sin kunskap och kompetens när det gäller att arbeta med detta material. Som deltagare kommer ni att prova på olika moment och lära er vilka svårigheter som kan förekomma när man bearbetar OFC. I samverkan med forskare tar ni fram prototyper som sedan kan användas som referensobjekt vid kommande offerter. Läs mer om projektet här: Projektplan, koppartillverkning

 

Leverans av 99.99 % ren koppar för prototyptillverkning

I ett första steg för prototyptillverkning av kopparkomponenter har nu en första materialleverans av koppar inkommit, som ska ut till tillverkningsföretag för bearbetning. Material och verktyg har skickats ut till första företaget som inleder prototyptillverkningen.

Koppar600

Projektet CATE-PRO vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Nu söker projektet fler intresserade företag för prototyptillverkning av kopparkomponenter. Kontaktperson Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se

I ett senare skede kommer även andra material att inkluderas i projektet. Ett ramavtal för Lunds universitet blir snart klart, uppskattningsvis under mars månad.

 

Hänt under hösten 2016

Under hösten har flera tillverkningsföretag besökts som är intresserade av att delta i CATE-Pro. De första prototyperna kommer att tillverkas i oxidfri koppar. Bilderna nedan visar exempel på prototyptillverkning. I början av nästa år kommer även tillverkning i flera andra material att bli aktuella.

Är du och ditt företag intresserade av att delta i CATE-Pro?  Ta kontakt med projektledare Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se eller 046-2224382

Kopparbild1,200

 

 

 

 

 

Kopparbild2,200

 

 

 

 

 

Kopparbild3,200