CATE-Pro – välkommen att delta

Hur är projektet upplagt?

Genom projektet kan du och ditt företag utveckla er kompetens inom flera områden som har betydelse för uppbyggnaden av en forskningsanläggning, baserad på acceleratorteknik. Exempel på områden som kan bli aktuella:

 • Maskinbearbetning: Svarvning, fräsning, verktygsframtagning
 • Svetsning: Elektronstrålesvetsning, lasersvetsning
 • Lödning
 • Mätning: Ytor och toleranskrav, inverkan från kryoteknik
 • Kryoteknik: Tryckkärl, transport av medium
 • Vacuum
 • Magneter
 • Ytbearbetning: Beläggning, etsning, rengöring

Ni har möjlighet att utveckla er kompetens inom ett eller flera områden. Tillsammans med forskare kommer ni att ta fram specifika planer som är anpassade för de förutsättningar ni har. Ni satsar er tid, den tid som är nödvändig för att tillverka en specifik prototyp. Projektet kommer att bistå med material och med kunskap från tillgängliga forskare.

Huvudbudskapet i projektet är att det inte finns någon misslyckad tillverkning. Misslyckanden är en del av läroprocessen som för tillverkningen framåt i nästa steg!

Aktiviteterna genom hela tillverkningsprocessen ska dokumenteras så att det går att utvärdera hur tillverkning av en viss prototyp bör genomföras. Vi ska säkerställa en enhetlig process för en lyckad tillverkning.

Tillverkning av prototyper kräver många gånger kompetenser inom olika områden. Ni kommer under projektet att bygga nätverk med andra företag, med kompletterande kompetenser, för att i samverkan lyckas med en framgångsrik prototyptillverkning.

Vad får mitt företag ut av projektet?

Projektet kommer att ge dig och ditt företag en rad fördelar:

 • Ni får möjlighet att utveckla företaget för att komma in på en ny marknad eller stärka företagets ställning på en redan etablerad marknad.
 • Ni får utökad spetskompetens som kan kvalificera företaget till att bli leverantör inom andra marknader som kräver högteknologisk kompetens.
 • Prototyperna som ni producerar i projektet kan användas som referensobjekt och demonstratorer när ni marknadsför er som kvalificerad tillverkare till forskningsanläggningar.
 • Ni knyter kontakter med andra företag för framtida klustersamverkan i projekt som kräver olika kompetenser vid prototyptillverkning.

Ny kompetens och ökad konkurrenskraft

Kontakter med forskare inom akademin och inom olika forskningsanläggningar kan leda till utökat samarbete i flera projekt i framtiden. Det ger en möjlighet för er att vara med och leda utvecklingen framåt inom tillverkningsindustrin. Genom etablerade kontakter på ESS och MAX IV får ni en god inblick i vilka kompetenser som krävs för att bli leverantör till anläggningarna i driftsfasen. Det gäller uppgraderingar, reparationer, service och underhåll. Med kunskaper och erfarenheter från detta projekt får ni en ökad global konkurrenskraft bland svenska tillverkningsföretag när det gäller tillverkning till internationella forskningsanläggningar.

En unik möjlighet att arbeta med nya, okända material och att knyta viktiga forskarkontakter

Som deltagare i projektet får ni en unik möjlighet att prova på nya tillverkningsmetoder och att tillverka komponenter i material som tidigare varit okända för ert företag. Detta kan leda till spin-off effekter som ger er tillgång till nya marknader. Genom de kontakter ni får med forskare på ESS och MAX IV kan ni kvalificera er som tillverkare till andra internationella forskningsanläggningar.

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH, 046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se