CATE-Pro – På gång, nyheter

CATE-PRO representerade på acceleratormässan IPAC17 i Köpenhamn.

Representanter från CATE-PRO bjöds in att ställa ut i Vinnovas monter under världens största mässa kring acceleratorteknik, IPAC17, som i år hölls i Köpenhamn 14-17:e maj. CATE-PRO ställde ut tillsammans med tre andra projekt för att marknadsföra satsningar knutna till forskningsanläggningar.

Samtliga svenska deltagare blev även inbjudna till Sveriges ambassad i Köpenhamn under konferensens första dag, för att lyssna på presentationer från MAX IV, ESS och Utrikesdepartementet.

Vinnova kommer att marknadsföra ett nytt ILO-initiativ, ”Big Science Sweden”, för att samla universitet, institut och företag som är intresserade av att leverera komponenter till forskningsanläggningar.

Foto IPAC400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Johansson, Vinnova, (andra från höger) i samtal med representanter från ESS, Vinnova och IUC Syd i Vinnovas monter.

På mässan medverkade ett tjugotal svenska företag och några av dessa företag deltar i nuläget i CATE-PRO. Det fanns goda möjligheter att diskutera med företag från andra länder kring bland annat tillverkning i olika material. De svenska montrarna drog många konferensdeltagares intresse, inte minst under en tematimme, ”Mingel with Sweden”, anordnad av Vinnova och IUC Syd. Det bjöds in till mingel med snacks och dryck med de svenska projekten och företagen.

 

 

Studiebesök på Diamond Light Source och ISIS, Oxford

I november arrangerade Industriell Plattform en resa till Oxford för ett studiebesök på Diamond Light Source och ISIS, samt för presentationer och diskussioner med personer på STFC – en forskningsorganisation i Storbritannien. På studiebesöket deltog företrädare från Skåne och Köpenhamn, och företag i regionen. Även CATE-PRO var representerat på studiebesöket.

STFC lyfte fram vilka kompetenser de önskar hos de tillverkningsföretag som STFC är intresserade av att samarbeta med. Det är kompetenser som efterfrågas från olika anläggningar i Storbritannien. Genom att delta och tillverka prototyper i CATE-PRO kan man därmed utöka möjligheterna att kvalificera sig för tillverkning till anläggningar utanför Sverige. Lämpliga kontaktnätverk har nu initierats mellan CATE-PRO och STFC för framtida diskussioner.

Nedan bild från Diamond Light Source, och på ett instrument.

DiamondLightSource350

 

 

 

 

 

 

 

 

InstrumentDiamond350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATE-Pro samlar kunskap från forskningsanläggningar i USA

Mike Olsson, projektledare för CATE-Pro, har varit i USA för att besöka forskningsanläggningar och leverantörer, och tar nu med sig ny kunskap till intresserade företag här hemma. Mike besökte leverantörsföretaget Meyer Tool och forskningsanläggningarna Fermilab och SNS. Läs en kort rapport från Mike här: Reserapport, studiebesök USA.

 

Kickoff för projektet

CATE-Pro arrangerade en kickoff den 7 april 2016. Läs om projektets Kickoff här!