Nyhetsbrev från Cross Border

Intresserad av vad som händer i det omfattande projektet Cross Border Science and Society? Projektet arbetar med att ta tillvara möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Nyhetsbrev Cross Border juni 2017

Bra nätverkskontakter på IPAC i Köpenhamn

14-19 maj samlades över 1500 deltagare från hela världen på världens största acceleratormässa, IPAC’17 i Köpenhamn. Representanter från delprojektet Regional leverantörsbas fanns närvarande både genom Big Science DK i dansk industris monter och genom IUC Syd och Region Skåne i Vinnovas gemensamma monter för Big Science Sweden med det gemensamma syftet att främja en stark regional leverantörs bas.

Läs nyhetsbrev med hela artikeln här!

IPAC 2017

Stort intresse för ESS, MAX IV och Science Village

Installationsseminarium och Framtidsseminarium – fokus på Lunds nya ”forskningsstad”

 

80 lastbilar i veckan i höst till ESS

Nu händer det saker i Lunds nya ”forskningsstad” – området med ESS, MAX IV och Science Village. Och det är många som vill veta vad som är på gång. Installationsseminarium med ESS den 1 mars och Framtidsseminarium om ESS, MAX IV och Science Village den 3 mars drog sammanlagt uppåt 200 personer till Lund för att få senaste rapporterna om anläggningarna, knyta kontakter och få vägledning kring upphandlingar av installationstjänster som snart läggs ut på ESS’ hemsida.

”Var uthålliga och samverka”
Till hösten kommer 80 lastbilar i veckan att ha ESS som leveransadress. Och här ska självklart lokala och regionala leverantörer finnas med. Pia Kinhult, chefsstrateg på ESS, som inledde Framtidsseminariet uppmanade företagen: ”Var uthålliga! Samverka, bilda konsortier! Utnyttja närhet till akademi och forskning för att spetsa kompetensen och öka konkurrenskraften”. Hon vill understryka att det är en utmaning och att det krävs stora insatser för ett företag – men, om man satsar ger det också en betydande kompetenshöjning och möjligheter att nå helt nya kundgrupper, inte bara forskningsanläggningar.

3marspia600
Pia Kinhult, chefsstrateg på ESS, beskrev hur ESS gått från byggprojekt till driftsorganisation och uppmanade företagen att ligga på och vara uthålliga för att nu verkligen ta del av uppdragen.

Tiden är den största utmaningen
Både Pia Kinhult och Kent Hedin, byggchef på ESS ser nu tiden som en av de största utmaningarna. Kent får ofta frågan varför det tar så lång tid – ESS ska vara ”up and running” 2025. ”Man måste komma ihåg att det är 15 länder som tillsammans äger ESS, och alla har åsikter om hur vi ska bygga”. Och det handlar om ett speciellt bygge, det sker mycket utveckling under tiden, och hit ska forskare från hela världen komma och syssla med all världens forskning. ”Vi bygger en Schweizerkniv för forskningen!”

Nytt ramavtal på gång för MAX IV
MAX IV är invigt, men börjar redan nu läggs planer för utbyggnad och underhåll. Idag har man 14 finansierade strålrör. Det kommer hela tiden att behövas utveckling av experimentell utrustning och utveckling av prototyper. Katarina Norén som är Group Manager på MAX IV vände sig till företagen och signalerade om ett nytt ramavtal som är på gång under våren, kring mekanisk tillverkning. 80 % av driftsbudgeten för MAX IV väntas hamna hos leverantörer inom en 20 mils radie från anläggningen.

Grupp600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna på Installationsseminariet i Lund den 1 mars, kunde välja rundabordssamtal med företrädare för ESS inom relevant område (rör, tillverkning, installation, städ, el, tunga lyft).

Leveranser som till vilken industri som helst
Företag som ligger nära har en stark position – det underströks såväl under Framtidsseminariet som under Installationsseminariet med ESS. Att leverera till ESS handlar om extremt avancerad utrustning MEN också om underhåll av byggnader på plats, om städning, sophantering – alltså stödsystem och tjänster som till vilken industri som helst. Här behövs mycket hjälp från företag i regionen. Och när utrustning har levererats ska den snabbt installeras – vilket också kommer att ge uppdrag åt lokal leverantörer som ska ”skruva ihop” utrustningen.

Ny upphandling för ESS
ESS går ut med en ny upphandling om några veckor och kommer att bygga upp ett nätverk av service partners. Kompetenser man söker är bland annat inom skärande bearbetning, tillverkning, svarvning, svetsning, lödning, ytbehandling, renrumsteknologi.

Mirko Menninga, Procurement Officer på ESS, gav goda råd till företag som ligger i startgroparna för att skriva anbud. ”Läs vad det står i upphandlingsunderlaget! Håll deadline! Var uppmärksam på uteslutnings- och tilldelningskriterier, läs den tekniska kravspecifikationen noggrant, ge tydliga förklaringar på olika arbetssätt, läs hur anbudet ska skickas in”. Mirko underströk att upphandlingen hanterar skattepengar, och att uppdraget är att hitta bästa kompromissen mellan kvalitet och pris.

 

AnnaoPia300

 

 

 

 

 

 

 

 

Två som båda ser stora möjligheter för lokala och regionala företag att finnas med som leverantörer till ESS och MAX IV, Anna Hall, Industrikluster IUC Syd (dagens moderator) och Pia Kinhult, ESS.

Läs mer om ESS’ kommande upphandling härhttps://europeanspallationsource.se/procurement Upphandlingen står som andra punkt under rubriken Forthcoming Procurement, och väntas publiceras om ca sex veckor.

Läs artikel om Science Village i Sydsvenskan härhttps://www.sydsvenskan.se/2017-03-05/konserthus-planeras-i-science-village

För frågor och information om ESS, MAX IV och Industrikluster IUC Syds kommande aktiviteter, kontakta:

Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 072-554 48 65
Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 073-355 24 11

Seminarierna arrangeras inom ramen för det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

loggor

 

 

 

 

Landskronaföretag levererar till ESS!

Landskronaföretag tecknar miljonorder för kylanläggning till ESS

 

Installationsföretaget Jobsab Interpiping System i Landskrona har fått en beställning på en kylanläggning till ESS i Lund. Ordern värderas till cirka 9,6 miljoner kronor.

Det schweiziska bolaget Linde Kryotechnik AG ska leverera en kryogen helium kylanläggning till ESS (European Spallation Source) i Lund, och Landskronaföretaget Jobsab har fått uppdraget att konstruera och installera anläggningen.
– Att vi får ansvaret för att konstruera samt installera Linde Kryotechnik AG:s utrustning på ESS är glädjande, säger Magnus Jönsson, vd för Jobsab med 27 anställda och en omsättning på cirka 35 miljoner kronor.
Uppdraget sker i samarbete med Netgroup Energy samt One-Nordic, och utrustningen levereras till Lund under sommaren och hösten. Landskronaföretaget svarar för lejonparten av ordervärdet på 9,6 miljoner kronor.
– Det är en stor order för oss. Vi står för rörinstallationen som motsvarar cirka fem miljoner kronor av ordervärdet, säger Magnus Jönsson.
ESS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. En central del av ESS består av en accelerator, och kylanläggningen kommer att ge kylning till distributionssystemet.
Källa 8till5: Länk till 8till5
ESSOrderLandskrona600

Leverans av 99.99 % ren koppar för prototyptillverkning

CATE-Pro: I ett första steg för prototyptillverkning av kopparkomponenter har nu en första materialleverans av koppar inkommit, som ska ut till tillverkningsföretag för bearbetning. Material och verktyg har skickats ut till första företaget som inleder prototyptillverkningen.

Koppar600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet CATE-PRO vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Nu söker projektet fler intresserade företag för prototyptillverkning av kopparkomponenter. Kontaktperson Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se

I ett senare skede kommer även andra material att inkluderas i projektet. Ett ramavtal för Lunds universitet blir snart klart, uppskattningsvis under mars månad.

Framtidens material – ”Skåne är den mest spännande platsen att vara på”

Vad händer inom materialforskningen just nu? Vilka nya material kommer vi att kunna se i närtid? Vad driver utvecklingen?

 

Till Lund kom forskare, entreprenörer, organisationer, stora och små företag, till seminarium den 15 februari, för att förmedla kunskap och lyssna på varandra kring frågorna om framtidens material. Forskningsinstitutet Swerea presenterade en spännande framtidsrapport. Miljön, sjukvården, industrin – materialforskningen öppnar möjligheter för stora kliv framåt inom en rad avgörande områden. Krävande kunder är en av de viktiga drivkrafterna bakom många innovationer, konstaterade Elis Carlström från Swerea, som presenterade framtidsrapporten.

Lund med ESS, MAX IV och universitetets nanoforskning i världsklass, är en naturlig träffpunkt. ”Inom materialforskning är Skåne den mest spännande platsen att vara på” kommenterade Olof Sandberg, chefsstrateg på RISE (Research Institutes of Sweden), som besökte seminariet.

Anna o Olof Sandberg400

 

 

 

 

 

 

Anna Hall från IUC Syd, som tillsammans med Swerea arrangerade seminariet, samtalar med Olof Sandberg, RISE.

Swerea, IUC Syd/Industriell plattform, Material Business Center, Linxs (Lund Institute of Neutron and X-ray Science), Region Skåne – många engagerar sig i materialforskningen och mycket görs för att öka möjligheten att dra både allmännyttig och kommersiell nytta av forskningen. Olof Sandberg: ”Vad alla aktörer behöver bli bättre på, är att göra saker tillsammans. Vi berättar redan vad vi gör, men måste bli bättre på att samverka. Det gäller att vara ödmjuk och att lyssna”.

Vad händer inom materialforskningen just nu? Vilka nya material kommer vi att kunna se i närtid? Det var några frågor som seminariebesökarna var nyfikna på. Johan Lundgren, creative director på Zenit Design: ”Vi behöver hålla oss à jour med vad som händer, vilka nya material som är på gång. Vi hjälper våra kunder att realisera sina produkter och tjänster genom design och konstruktion, och för flera av våra kunder är materialforskning viktig – och det är den självklart för oss också”.

Johan Lundgren frida400

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Blomqvist, PeBlom AB, Frida Tibblin Citron, IUC Syd, och Johan Lundgren, Zenit Design, pratar framtidens material.

Smarta Material är ett av Region Skånes strategiska innovationsområden. En av de viktigaste utmaningarna inom Smarta material är att ta tillvara den globala tillväxtpotentialen som skapas genom ESS och MAX IV.

Likt flera av dagens talare underströk Daniel Kronmann, programansvarig för Smarta material inom Region Skåne, vikten av dialog och samverkan. Runt ESS och MAX IV skapas ett ekosystem, med Science Village som en fysisk manifestation för möjligheter till idéutbyte, närhet, öppenhet och kontakter. Pilotproduktionsanläggningar, tillgänglighet till ny forskning, kapital – med olika stöd och insatser ska regionens företag få ökade möjligheter att skapa affärer här, och inte ”försvinna till Kalifornien”.

Daniel Kronmann mfl400

 

 

 

 

 

 

 

 


Daniel Kronmann, Region Skåne, Martin Stankovski, Linxs och Anna Hall, IUC Syd.

 

Klicka upp en kort sammanfattning av Swereas rapport Framtidens material här

Kommande aktiviteter inom området att hålla reda på:

1 mars – Workshop, ESS behöver leverantörer. Lund, 9.30 – 16.
3 mars – Framtidsseminarium kring ESS, MAX IV och Science Village. Lund 13 – 16.

Kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865, eller Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411, för mer information.

Se också under IUC Syds Kalendarium

 

 

Informationsmöte den 25 januari: Var med och gör affärer på IPAC – nå ut till forskningsmarknaden, Big Science!

Välkommen till informationsmöte den 25 januari, om IPAC 2017 - världens största acceleratormässa, i år med särskilt industrifokus! Visa upp din verksamhet,  knyt viktiga kontakter och nå ut till forskningsmarknaden, Big Science!

Vinnova och IUC Syd vill stödja företag som i samverkan bygger upp bilden av Sverige som ett viktigt leverantörsland för Big Sceince. Inom denna satsning – Team Sweden Big Science – kan du som företagare få stöd med monterrabatt och resebidrag för att delta på IPAC (International Particle Accelerator Conference) som arrangeras i Köpenhamn den 14-17 maj 2017. Värdar för mässan är ESS, MAX IV och Arhus University.

Välkommen till informationsmöte i Malmö den 25 januari! Här får du fördjupad information om IPAC och de olika möjligheterna att delta.

Tid: 25 januari, kl 15 – 17
Plats: Anckargripsgatan 3, Malmö. Lokal Auditoriet

För mer information, kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411, Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865.

Anmälningslänk till informationsmötet den 25 januari 

Anmälningslänk till IPAC 17 i Köpenhamn 14-17 maj 2017

Läs mer om erbjudandet här

Läs mer om IPAC 17 här

Samlingsbild IPAC B

Stort utbyte av studieresa till forskningsanläggningar i England

Hösten har inneburit hög aktivitet inom Industriell plattform. En mycket uppskattad teknikworkshop i september följs nu upp för att identifiera forskningsanläggningarnas framtida behov. Studieresan i november till Diamond Light Source och ISIS, två forskningsanläggningar i närheten av Oxford, gav stort utbyte. Anläggningarna hade gjort en gedigen förberedelse och de deltagande företagen fick träffa en rad viktiga nyckelpersoner.

Gruppbild600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att bli leverantör till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV?

Välkommen att kontakta:

Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865
Mats Larsson, mats.arsson@iucsyd.se, 0733-552411

Kommunikation, tillit, samarbete – fler mötesplatser

En fullsatt teknikworkshop gav företag, forskare och representanter från forskningsanläggningarna  ISIS och Diamond Light Source (England), XFEL (Tyskland), ESS och MAX IV, tillfälle att sätta sig ner vid samma bord och diskutera framtida teknikutmaningar och samverkansmöjligheter.

Pressartiklar här: 8till5Skånska Dagbladet

Mer kommunikation som kan bygga en grund för ökat samarbete och ökad tillit – det var önskemål som lyftes fram runt de olika arbetsborden under workshopen.

Dagen arrangerades av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

sammanslagen2liten

 

TeknikwB

PPbild600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 – 30 november, Studieresa till ISIS och Diamond Light Source!

Den 28-30 november besöker vi Rutherford Appleton Laboratory i Harwell utanför Oxford, där neutronacceleratorn ISIS och synkrotronljusanläggningen Diamond Light Source är belägna. Vi får träffa forskare med ansvar för om- och utbyggnader, driftansvariga och personer med inköpsansvar, för att få en bild av möjligheter för svenska och danska företag att bli leverantörer.

Vi avreser på eftermiddagen den 28 november och tillbringar 29 och 30 november med att bli guidade runt anläggningarna. Våra engelska värdar slår generöst upp portarna och ger oss tillgång till massor av information om framtidsplaner, upphandlingsmetoder och teknikbehov.

Du betalar själv resa, hotell, uppehälle och en gemensam middag den 29 november.

KLICKA HÄR FÖR ALL PRAKTISK RESEINFORMATION

LÄNK TILL ANMÄLAN, STUDIERESA 28-30 NOVEMBER

Resan arrangeras av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

För mer information, kontakta:

Anna Hall
0725-544865
anna.hall@iucsyd.se

Mats Larsson
0733-552411
mats.larsson@iucsyd.se

Arne Jensen
+45 24 64 92 55
arnje@dtu.dk

sammanslagen2