Kommunikation, tillit, samarbete – fler mötesplatser

En fullsatt teknikworkshop gav företag, forskare och representanter från forskningsanläggningarna  ISIS och Diamond Light Source (England), XFEL (Tyskland), ESS och MAX IV, tillfälle att sätta sig ner vid samma bord och diskutera framtida teknikutmaningar och samverkansmöjligheter.

Pressartiklar här: 8till5Skånska Dagbladet

Mer kommunikation som kan bygga en grund för ökat samarbete och ökad tillit – det var önskemål som lyftes fram runt de olika arbetsborden under workshopen.

Dagen arrangerades av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

sammanslagen2liten

 

TeknikwB

PPbild600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 – 30 november, Studieresa till ISIS och Diamond Light Source!

Den 28-30 november besöker vi Rutherford Appleton Laboratory i Harwell utanför Oxford, där neutronacceleratorn ISIS och synkrotronljusanläggningen Diamond Light Source är belägna. Vi får träffa forskare med ansvar för om- och utbyggnader, driftansvariga och personer med inköpsansvar, för att få en bild av möjligheter för svenska och danska företag att bli leverantörer.

Vi avreser på eftermiddagen den 28 november och tillbringar 29 och 30 november med att bli guidade runt anläggningarna. Våra engelska värdar slår generöst upp portarna och ger oss tillgång till massor av information om framtidsplaner, upphandlingsmetoder och teknikbehov.

Du betalar själv resa, hotell, uppehälle och en gemensam middag den 29 november.

KLICKA HÄR FÖR ALL PRAKTISK RESEINFORMATION

LÄNK TILL ANMÄLAN, STUDIERESA 28-30 NOVEMBER

Resan arrangeras av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

För mer information, kontakta:

Anna Hall
0725-544865
anna.hall@iucsyd.se

Mats Larsson
0733-552411
mats.larsson@iucsyd.se

Arne Jensen
+45 24 64 92 55
arnje@dtu.dk

sammanslagen2

Nu kommer de hit – representanter från forskningsanläggningar i Europa!

Välkommen till teknikworkshop och mässa i Lund, den 28 september 2016. Representanter från utvalda forskningsanläggningar i Europa, och forskare inom olika teknikområden  kommer att finnas på plats. Vi tar upp aktuell information och presenterar studieresa till ISIS och Diamond Light Source i november.

TID: 28 September, kl 08.30 – 17.00
PLATS: AF, Sandgatan 2 i Lund

Dagen vänder sig till tillverkande företag, teknikkonsulter och teknikbolag som ser affärsmöjligheter kring ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar. Samtliga deltagare kommer att ingå i en av sju valbara workshops, som var och en fokuserar på olika teknikutmaningar för forskningsanläggningarna, PROGRAM technology workshop 28th of September 2016.

För mer information om dagen, och vägledning kring vilken workshop som skulle passa för dig, kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865

Länk till anmälan

Dagen arrangeras inom projektet Cross Border Science and Society, läs mer här

Utskrift

 

 

 

 

Cross Border projektlogotype färg, ny maj 2016300

CATE-Pro samlar kunskap från forskningsanläggningar i USA

Mike Olsson, projektledare för CATE-Pro, har varit i USA för att besöka forskningsanläggningar och leverantörer, och tar nu med sig ny kunskap till intresserade företag här hemma. Mike besökte leverantörsföretaget Meyer Tool och forskningsanläggningarna Fermilab och SNS. Här kommer en kort rapport från Mike. Klicka upp rapporten här:  Reserapport, studiebesök USA

För mer information, kontakta Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se, 046-222 4382

 

The Bridge stärker bryggan mellan forskning och näringsliv

Konferensen The Bridge samlar framstående personer från olika delar av världen, som har ett gemensamt intresse av att arbeta med de stora frågorna kring hållbarhet och ökat globalt välstånd, med fokus på att lösa jordens resursproblem. I år genomfördes konferensen 22-23 juni. Mats Larsson och Anna Hall som fanns på plats i Industriell plattform/Cross Borders monter, fick tillfälle att diskutera framtidsutmaningar med konferensbesökarna.

Collage350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det handlar mycket om att förstärka bryggan mellan vetenskap/forskning och näringsliv. Industriell plattform/Cross Border är en del av denna viktiga brygga. Det arbete som kommer att bedrivas inom forskningsanläggningarna, som ESS och MAX IV, kommer att ha mycket stor betydelse för exempelvis life science och materialforskning.

ESS: Acceleratortunneln färdiggjuten – ”Detta är ett stort ögonblick”

Fysikern och acceleratorchefen vid ESS, Mats Lindroos, tog i fredags emot inbjudna medier och guidade in i den 537 meter långa tunneln: ”Detta är ett stort ögonblick”.

Acceleratortunneln är första byggprojektet av anläggningens totalt tjugotre byggnader. Den är just nu tom – innehållet börjar installeras i höst. Tunneln ska så småningom täckas över med gräs, och bara synas som en grön vall. Läs artikel från Ny Teknik här, artikel från SDS här och inlägg från SVT Nyheter, Skåne här.

 

Kickoff 7 april: Stort intresse för CATE-Pro

Projektet CATE-Pro ger företag  möjlighet att samarbeta med kompetenscentret ProMatEn på LTH i Lund, för att öka sin kompetens och därmed sina möjligheter att bli leverantörer till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV. Under den välbesökta kickoffen på LU Open i Lund den 7 april, fick alla intresserade en fördjupad bild av projektets möjligheter, och en aktuell rapport om läget på MAX IV.

Mike Olsson, projektledare för CATE-Pro, beskrev hur man inom projektet kommer att tillverka prototyper liknande de komponenter som används vid anläggningarna. Prototyperna kan bli viktiga referensobjekt vid framtida anbud. Företagen får också ett kontaktnät av forskare inom universitetet, och av nyckelpersoner på forskningsanläggningarna. En tanke är att hitta samverkansmöjligheter mellan företag som tillsammans kan arbeta fram konkurrenskraftiga anbud (kontakt: Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se).

Industriell plattform fanns på plats och informerade om kommande aktiviteter för företagen. Bland annat kommer ett antal företag i november få möjlighet att följa med på en studieresa till forskningsanläggningar i England. Dessa anläggningar vill få kontakt med innovativa och kompetenta leverantörer. Ett förberedande seminarium kring detta hålls den 9 september (kontakt: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se).

Presentationer här

Nedan hela gänget som genom CATE-Pro och Industriell plattform ger stöd till företag med ambitioner att leverera till forskningsanläggningarna.

Gruppbild kickoff 7 april, 50 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike Olsson och Anna Ntinidou, CATE-Pro, hälsar deltagarna välkomna

Mike o Anna Kick off 7 april 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Eric Ståhl, professor i Industriell Produktion och föreståndare för kompetenscentrat ProMatEn, berättade om ett tätt samarbete med industrin. Man  utbyter information om nya material och verktyg, gästföreläser ute på företag och tar emot representanter från industrin som ger aktuell information till forskarna.

JanEricS 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hall, Industriell plattform, berättade bland annat om studieresa till England i höst.

AnnaKickoff 15 pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUlogo_v_RGB

 

Nyhetsbrev, Cross Border Science and Society

Det treåriga projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har nu varit igång i sju månader. I senaste nyhetsbrevet förmedlar projektledningen en mycket positiv bild av olika aktiviteter som nu är igång:

De tjugo första forskarexperimenten har fått grönt ljus inom delprojektet MAX4ESSFUN (Forskarutbildningsprogrammet). Internationell Attraktionskraft har deltagit vid en materialforskningsmässa i Boston. Regional Leverantörsbas har hållit en konferens med svenska och danska företag om möjligheterna att leverera till forskningsanläggningarna. En analys och ett antal workshops har gjorts inom Gränshinder för att klargöra problemställningar. Välkomnande av internationella talanger har genomfört flera svensk-danska events med utländska forskare och anhöriga. I den Strategiska plattformen håller vi nu på att slutföra första avrapporteringen till Interreg-sekretariatet. Vi vill passa på att tacka för gott samarbete i denna process.

Läs hela nyhetsbrevet här

Science Village Scandinavia

Lunds universitet ser nyttan av att finnas på Science Village Scandinavia, området som byggs upp mellan ESS och MAX IV. Science Village ska bli en mötesplats med ett besökscenter, ett Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor i Sverige och Europa samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. Läs mer om universitetets ambitioner: https://t.co/TOlc3zcALt 

Intressentkonferens 10 mars, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – Regional Leverantörsbas

Den 10 mars välkomnades ett 90-tal lokala, regionala och nationella aktörer som alla, från olika håll, är engagerade i utveckling i spåren av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Konferensen hade sitt fokus på det som händer i ett av delprojekten inom Cross Border Science and Society, Regional leverantörsbas.

Program, Intressentkonferens Lund 10 mars 2016

Presentationerna från konferensen

ESS MAX IV Pausmingel 10 mars 500p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX IV går i drift den 21 juni i år – årets ljusaste dag, och ESS under 2021. Vad händer just nu? Inom Regional Leverantörsbas skapas fortlöpande möjligheter för företag i regionen att kompetensutveckla sig inom ny teknik för att öka sina möjligheter att bli leverantörer. Initiativ för samverkan mellan företag, och mellan företag och forskare, pågår. Som enskilt företag behöver man bygga upp ett nätverk med strategiska kontakter. Detta underströk flera av dagens föreläsare, bl a Magnus Larsson, ILO på MAX IV. Han är en av många som arbetar för att skapa bra förutsättningar för industrin att utnyttja anläggningen. Han gav exempel på fungerande trepartssamverkan mellan MAX IV, företag och forskarvärlden. Frank Ebskamp, CEO på företaget Danfysik som redan levererar utrustning till forskningsanläggningar i Europa, beskrev deras olika arbetsmodeller kring konceptdesign, kundsamverkan, prototyptillverkning och implementering. Han underströk betydelsen av ett bra samarbete i alla led.

Pia Kinhult, Strategic Project Advisor på ESS, som inledde konferensen, satte fokus på företagens utmaningar: Att bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna kräver stort engagemang och stora insatser. Företagen har unika chanser att höja sin kompetens och samverka med forskare, men inget kommer av sig själv – det gäller att ta kontakter, bygga upp nätverk och hitta affärsmöjligheterna.

Ett spännande ekosystem av leverantörer, forskningsanläggningar, akademi och spinn-outs växer fram. Att möjligheterna finns, och är större än vad vi idag kan föreställa oss, var en röd tråd genom konferensen.  80 % av driftsbudgeten för MAX IV och ESS beräknas hamna hos leverantörer inom en 20 mils radie från anläggningarna. Men – det krävs envishet, långsiktighet, uthållighet. Uppmaningen att investera i tid och kraft, och med Pia Kinhults talande uttryck, att vi ”måste slita sula”, tog nog alla med sig hem.

Program, Intressentkonferens Lund 10 mars 2016

CrossBorder