28 – 30 november, Studieresa till ISIS och Diamond Light Source!

Den 28-30 november besöker vi Rutherford Appleton Laboratory i Harwell utanför Oxford, där neutronacceleratorn ISIS och synkrotronljusanläggningen Diamond Light Source är belägna. Vi får träffa forskare med ansvar för om- och utbyggnader, driftansvariga och personer med inköpsansvar, för att få en bild av möjligheter för svenska och danska företag att bli leverantörer.

Vi avreser på eftermiddagen den 28 november och tillbringar 29 och 30 november med att bli guidade runt anläggningarna. Våra engelska värdar slår generöst upp portarna och ger oss tillgång till massor av information om framtidsplaner, upphandlingsmetoder och teknikbehov.

Du betalar själv resa, hotell, uppehälle och en gemensam middag den 29 november.

KLICKA HÄR FÖR ALL PRAKTISK RESEINFORMATION

LÄNK TILL ANMÄLAN, STUDIERESA 28-30 NOVEMBER

Resan arrangeras av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

För mer information, kontakta:

Anna Hall
0725-544865
anna.hall@iucsyd.se

Mats Larsson
0733-552411
mats.larsson@iucsyd.se

Arne Jensen
+45 24 64 92 55
arnje@dtu.dk

sammanslagen2

Presentationer från Intressentkonferens 10 mars 2016

Här nedan kan du klicka upp presentationerna från konferensen ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – Regional Leverantörsbas, ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer.

PROGRAM, Intressentkonferens Lund 10 mars 2016

Arne Jensen presentation 10 mars

Christian Hansen, Vinnova,  presentation 10 mars

Daniel Kronmann, Region Skåne, presentation 10 mars

Eskil Mårtensson, Region Skåne, presentation 10 mars

Danfyik Lund 10 march 2016

Juliette Forneris, Big Science.dk, presentation 10 mars

Magnus Larsson, MAX IV,  presentation 10 mars

Mats Larsson, Industriel plattform,  presentation 10 mars

Mats Lindroos, ESS,  presentation 10 mars

Ulrika Lindmark, Science Village, presentation 10 mars

 

 

 

 

 

Pressen uppmärksammar: Ökad affärsnytta av ESS och MAX IV

Projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society ska bidra till ökad affärsnytta av de stora forskningsanläggningarna.

Läs artikel i Sydsvenskans 8till5 här: EU-projekt ska öka affärsnyttan med ESS och Max IV

Cross Border Science and Society är ett treårigt projekt som drivs som ett samarbete mellan en rad organisationer i Skåne, Danmark, Västra Götaland och Norge. Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar tillsammans med projektledningen. Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge. Projektet tar ett brett grepp om de olika faktorer som måste finnas på plats för att etableringarna av ESS och Max IV ska leda till industriell och kunskapsmässig tillväxt. Projektet är uppdelat i fem delprojekt:

-          Gränsregionalt nätverk och forskarprogram

-          Internationell attraktionskraft

-          Regional leverantörsbas

-          Gränshinder

-          Välkomnande av internationella talanger

Industrikluster IUC Syd och Industriell plattform är engagerade i delprojektet Regional leverantörsbas.

Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge.

CrossBorder 70 pr