Genomförande

Genom CATE-Pro kan du och ditt företag utveckla er kompetens inom flera områden som har betydelse för uppbyggnaden av en forskningsanläggning, baserad på acceleratorteknik. Ni har möjlighet att utveckla er kompetens inom ett eller flera områden. Exempel på områden är:

 • Maskinbearbetning
  • Svarvning
  • Fräsning
  • Verktygsframtagning
 • Svetsning
  • Elektronsvetsning
  • lasersvetsning
 • Lödning
 • Mätning
  • Ytor och toleranskrav
  • Inverkan från kryoteknik
 • Kryoteknik
  • Tryckkärl
  • Transport av medium
 • Vakuum
 • Magneter
 • Ytbearbetning
  • Beläggning
  • Etsning
  • Rengöring

Tillsammans med forskare kommer ni att ta fram specifika planer som är anpassade för de förutsättningar ni har. Ni satsar er tid, den tid som är nödvändig för att tillverka en specifik prototyp. Projektet kommer att bistå med material och med kunskap från tillgängliga forskare. Aktiviteterna ska dokumenteras genom hela tillverkningsprocessen för att senare kunna utvärdera hur tillverkningen av en viss prototyp bör genomföras. Huvudbudskapet i projektet är att det inte finns någon misslyckad tillverkning. Misslyckanden är en del av läroprocessen som för tillverkningen framåt i nästa steg!

Tillverkning av prototyper kräver många gånger kompetenser inom olika områden. Ni kommer under projektet att bygga nätverk med andra företag, med kompletterande kompetenser, för att i samverkan lyckas med en framgångsrik prototyptillverkning.