Industrikluster IUC Syd

På uppdrag av Region Skåne ansvarar Industrikluster IUC Syd för utveckling och aktiviteter inom Industriell plattform.  Klustret är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. Vårt engagemang i Industriell plattform är alltså en naturligt del av vår verksamhet.

Vår organisation är skapad tillsammans med en stark kärna av initiativtagare från akademi, forskning, näringsliv och det offentliga.

Några av våra nyckelområden:

• Verksamhetsutveckling med Lean
• Affärsutveckling med Marknad/Sälj
• Teknikutveckling – teknikskiften
• Energieffektivisering
• Internationalisering

Vi arbetar med utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier, konferenser och nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.

Läs vår broschyr här!

www.iucsyd.se

www.skane.se