Om CATE-Pro

CATE-Pro är ett treårigt projekt som vänder sig till tillverkningsföretag i regionerna Skåne och Blekinge som har intresse av att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. Deltagande företag kommer att få arbeta med prototyptillverkning av komponenter, under ledning av forskare på kompetenscentret ProMatEn vid LTH på Lunds Universitet.

Projektet kommer att initiera ett nära samarbete mellan dig som företagare och forskare, verksamma inom ProMatEn. Du kommer även att få en ökad kontakt med forskare på ESS och MAX IV och möjlighet till stöd och hjälp av experter inom olika områden relaterade till forskningsanläggningarna.

Projektet är delfinansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Lunds Universitet, Region Skåne, IUC Syd och ESS är medfinansiärer. Region Blekinge är en stödjande part.

Tidsplan: 1 januari 2016 – 31 december 2018

Läs mer under ”Välkommen att delta” och ”Genomförande” eller kontakta projektledare Mike Olsson enligt kontaktuppgifter nedan.

mikebesk

Mike Olsson, Projektledare CATE-Pro
Industriell Produktion, LTH
046-222 43 82
mike.olsson@iprod.lth.se

 

EUlogo_v_RGB