Science Village Scandinavia

Science Village Scandinavia i Lund byggs upp för att bilda ett nav som förbinder forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. En helt ny stadsdel växer upp mellan anläggningarna. Syftet är att skapa världens bästa forsknings- och innovationsmiljö, med utrymme för universitets- och högskolefilialer, forskarbostäder, service, caféer, restauranger och forskningsinstitut.

Läs mer om Science Village Scandinavia på www.sciencevillage.com