Vad är GSI/FAIR?

 

GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research grundades 1969 och bedriver sin forskningsverksamhet med hjälp av en unik och storskalig partikelaccelerator. Forskningen vid GSI syftar till en ökad förståelse för hur de minsta beståndsdelarna i vår värld är uppbyggda och fungerar och hur universum har skapats. Acceleratorn används också för att utveckla nya mediciner och ny teknologi.

GSI har drygt 1 100 anställda och därtill cirka 1 000 gästforskare från universitet och institutioner i världens alla hörn.

För närvarande pågår byggnationen den ny acceleratoranläggningen, FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) bredvid GSI. Den kommer att bestå av åtta acceleratorringar med upp till 1 100 meter i omkrets, två linjäracceleratorer och cirka 3,5 kilometer strålrör. De befintliga GSI acceleratorerna kommer att fungera som en pre-acceleratorer. Tyska staten tillsammans med delstaten Hessen bekostar merparten av investeringen. Nio internationella partners; Finland, Frankrike, Indien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Sverige och Storbritannien bekostar tillsammans cirka 30 % av investeringen.

 

Läs mer om GSI på https://www.gsi.de/start/aktuelles.htm. 

Läs mer om FAIR på http://www.fair-center.eu/.

 

 

spills packages onto I

A FedEx tractor trailer overturned Tuesday morning in middle , tossing packages across I 75 and causing major traffic wholesale nfl jerseys jams. crash just north of Macon in Monroe County. But many packages, including valuables and Christmas presents, were scattered across the northbound lanes. Some debris also scattered onto the southbound side of I 75.

Lewis May, who works as a wrecker for Buice’s Garage in Forsyth, collected scattered Redbox DVDs in a broken cardboard box, the newspaper wholesale jerseys china reported. May said the truck was carrying a lot of valuable cargo.

”The most valuable thing I’ve probably seen is a lot of laptops,” May said.

The crash happened one day after a FedEx truck crashed in New Jersey, spilling packages on I 287 in cheap nfl jerseys Mahwah.3 cyclists from metro Atlanta injured in crash13 Fulton judges ready to perform gay marriagesLocal pastors preach unity in wake cheap jerseys of Charleston massacreBreaking down the pending decision on gay marriageAtlanta man among three killed in another deadly I 16 crashMoreArticles Connexes: