Vad är ITER?

Forskare från hela världen har samlats inom ITER för att samarbeta mot ett högt ställt mål; Att utnyttja den energi som produceras genom fusion av atomer och därigenom skapa ny energi. Målet är att på sikt utveckla och utforma det första elproducerande fusionskraftverket. ITER är ett ”måste” om världen menar allvar med att påbörja utvecklingen till ett mer hållbart samhälle för kommande generationer. Ingen nation kan driva den utmaningen själv. 2005 beslutade ITER dåvarande sju medlemmar att anläggningen skulle förläggas till Cadarache i Frankrike.

ITER är ett globalt forskningsprojekt som drivs av medlemmarna Kina, EU, Indien, Japan, Korea, Ryssland och USA.  Medlemmarna ansvarar gemensamt för projektets kostnader under det 10-åriga byggskedet och den efterföljande 20-åriga operativa perioden. Storleken och omfattningen av ITER-projektet gör det till en av vår tids mest ambitiösa vetenskapsprojekt!

Byggnationen av forskningsanläggningen påbörjades 2010 i Cadarache, södra Frankrike och beräknas står klar för driftstart 2020. Tillverkning av utrustningen till anläggningen pågår i de olika medlemsländerna och kräver en mycket stor samordning, t ex skall över en miljon delar fogas samman för ITER Tokamak, en gigantisk maskin som innesluter magneterna. Se maskinen på http://www.iter.org/mach

Sammansättningen av utrustning och maskiner sysselsätter fler än 2000 personer, både vid ITER och i de olika medlemsländerna. Aktiviteterna intensifieras som mest under 2014-2015 då de största och flesta komponenterna skall levereras.

Värd för ITER-projektet är europeiska Domestic Agency Fusion for Energy (F4E) som ansvarar för den ekonomiska och tekniska kontrollen av byggprojektet. F4E bildades 2007 för att under 35 år representera EU inom ITER: F4E har sitt säte i Barcelona, Spanien. Se vidare: http://fusionforenergy.europa.eu/

Länk till ITER:s webbplats: http://www.iter.org/


 

Future Wholesale nfl jerseys Vehicles

Nissan Buzz: Long term Wholesale nfl jerseys Automobiles

Nissan Motors continues to produce critical strides in turning into a single in the highest high quality automakers around the scene in North America today. Lengthy living inside the shadow of Japanese stalwarts Honda and Toyota, Nissan is fighting back using a series of new or updated designs to reduce Wholesale nfl jerseys into the Honda Toyota dominance. Can they be successful You be the judge as we check out 4 coming attractions quickly to produce their appearance at a Nissan dealer close to you!

Nissan Versa Toyota Scion division has become a hit together with the youth, while Nissan continues to be scrambling to supply designs that may Wholesale nfl jerseys capture the interest of new drivers even though becoming at the same time reasonably priced. The vehicle will be produced in Mexico having a commencing cost in the Wholesale nfl jerseys neighborhood of 12 thousand dollars expected.

Nissan Cube Nonetheless inside the maybe it will likely be imported stage, the new Cube is Nissan response to the Scion xB and also the Honda Component. Seating 5 to seven adults, the Cube is exactly that: a box on wheels. Published reports suggest that cheap jerseys from china the Cube is going to be released to the North American marketplace by 2008.

Nissan Sentra A new Sentra is expected to bow through the second half of 2006 as a 2007 model. Significant styling changes wholesale nhl jerseys and an up industry push are planned by Nissan to assist the auto compete much more efficiently with all the VW Golf and Mazda 3.

Nissan Altima The massive change coming for the Altima could be the introduction of a hybrid engine. Scheduled to hit Nissan showrooms by Fall 2006, this new Altima model will really borrow Toyota engineering to make Nissan 1st hybrid. The engine along with the battery is going to be all Nissan, nevertheless; Nissan apparently demands an assist from its Japanese rival to enter the expanding hybrid segment.

Past 2008 consumers Wholesale nfl jerseys can count on to view an updated Quest van makes its appearance with subtle adjustments on the remaining autos in Nissan line up. Additional designs are while cheap nfl jerseys in the idea stage; assume some to be shown at upcoming vehicle shows.

Although Wholesale nfl jerseys it too early to confirm every from the 4 featured designs, Nissan thrust in cheap jerseys china the coming many years would be to boost its share of the Generation Y market place. Ought to the Cube and Versa make their look as hoped for, Nissan is likely to score some points with youthful drivers in two regions: design and price. Look out Honda and look out Toyota!.Articles Connexes: